söndag

Vet du hur det är att inte nå fram till sitt liv, men känna det halvvägs tillbaka in i saknaden?

fredag

varaktig karisma byggs inte på makt

"Stark personlig utstrålning skapas inte automatiskt med mycket makt och status. Den som bygger sin strålglans på position, utseende, pengar eller yrkestitel märker att den försvinner när de yttre attributen faller bort. Att vara beundrad är inte detsamma som att vara älskad och omtyckt. Autenticitet, den du är som person, är däremot ett värde som består.
Äkta karisma kommer inifrån.
Människor med medkänsla, omtanke och kärlek både till sig själva och andra får kraftfull utstrålning. Det handlar om att träna upp förmågan att skapa tillit. Att se, bekräfta och lyfta andra och att kunna entusiasmera. Förmedla energi, hopp och glädje. Norskfödda skådespelaren Liv Ullman sa en gång: "Vi har alla samma djupa tankar och känslor. Att öppna upp för dem skapar broar till andra människor"
Varför är då personlig utstrålning så viktig? Självklart är det en tillgång vid anställningsintervjuer, på arbetsplatser, i föreningsliv, på fester likaväl som i alla andra sociala sammanhang. Vi lånar hellre vårt öra till den som har utstrålning än till en mer slätstruken person. Att vara en bra kommunikatör är nyckeln till framgång i livet, både på det personliga och yrkesmässiga planet. Tjänstesamhällen innebär att vi i våra arbeten sysslar mindre med saker och mer med människor än någonsin tidigare. Hur vi agerar och beter oss i våra mellanmänskliga kontakter styr hur våra relationer och våra liv kommer att formas.
Helheten, samspelet mellan ord och kroppens signaler avgör hur andra uppfattar oss. Tankar attityder och känslor strålar ut från oss som radiovågor och gör oss i bästa fall till en "levande magnet". Vi har alla möjligheten att utveckla det karismatiska inom oss! En spännande resa väntar den som börjar utforska och pröva nya sätt att kommunicera, tänka och bete sig på."

Ur Karismakoden av Eva Kihlström