söndag

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.

Mark Twain

Finn glöden

"En förskollärare frågade ett barn på dagis vad hon ritade för något.
"Jag målar en bild av Gud", svarade barnet.
"Men lilla hjärtat, det är ju ingen som vet hur Gud ser ut."
"När jag är klar så vet dom."

Karismatiska personer har ofta en nästan barnslig tro på sina idéer och förmågan att genomföra dem. Övertygelse gör ofta skillnaden. Gör du det du tror på? Tror du själv på det du gör?
Då får du glöd i blicken, andningen ökar, ansiktsfärg och kroppstemperatur stiger, hjärtat slår snabbare. Du förmedlar energi och engagemang med kroppens alla uttryck, även dem vi inte råder över viljemässigt. När vi ägnar oss åt något vi gillar avspeglas det i kropp och ansiktsuttryck. Sådan subtila mikrosignaler, yttre uttryck för den inre människan, är vad vi undermedvetet tittar efter först och främst när vi vill veta om någon är sann och äkta.
Att drivas av en inre övertygelse, glöda för något, förmedlar energi och det är attraktivt. Ju starkare passion du själv känner, desto mer påverkar du andra. Men passionen behöver kombineras med tillitsskapande faktorer, annars kan glöden skrämma. "

Ur Karismakoden av Eva Kihlström

måndag

All men and women are born, live suffer and die; what distinguishes us one from another is our dreams, whether they be dreams about worldly or unworldly things, and what we do to make them come about... We do not choose to be born. We do not choose our parents. We do not choose our historical epoch, the country of our birth, or the immediate circumstances of our upbringing. We do not, most of us, choose to die; nor do we choose the time and conditions of our death. But within this realm of choicelessness, we do choose how we live.

Joseph Epstein

lördag

Bekräftelse

"För barn och ungdomar är det viktigt att ha en bästis eller att vara given i en grupp. Att vara populär i en grupp kan vara en drivkraft till att prestera - på både positiva och negativa sätt. Killar umgås klassiskt kring olika intressen och aktiviteter. Relationerna blir en parantes och en naturlig bonus. Tjejer umgås oftare i par och med relationen i fokus och aktiviteten blir en parantes till gemenskapen i relationen. Det gör att man lär sig känna in andras behöv och förhålla sig till dem för att själv få en plats i gänget. Att ha ett sammanhang och en tillhörighet skapar trygghet.
För att säkerställa ett så grundläggande behov är vi beredda att göra det mesta i jakten på bekräftelse. I värsta fall att undertrycka våra känslor och vår vilja och lägga de egna behoven åt sidan.
En del kan göra såväl självskadande, kriminella, elaka som fantastiska, generösa och genomtänkta handlingar för att uppnå tillhörighet och få bekräftelse.
Kärleksspelet kallar jag den period när en person har blivit intresserad av någon annan och vill undersöka om det är ömsesidigt och om intresset kan växa till något större. Kärleksspelet innehåller givande och mottagande av bekräftelse.
I en kärleksrelation finns någon som man vill ge all bekräftelse i världen och samma någon som man vill ha all bekräftelse i världen av. Denna någon tänker och känner precis likadant.
I spelet vid dating och i byggandet av en kärleksrelation är det oftast inte så enkelt att båda parter bara fritt ger allt de känner till den andra parten. Spelet går ut på att behålla bekräftelsejämvikten, att aldrig vara den som ger mest bekräftelse och som hamnar i ett bekräftelseunderläge. Att visa samma intresse för att umgås, att ringa varannan gång, att överanalysera vad den andra säger och tolka personens alla signaler är en del av spelet och av att lära känna den andra människan."

Ur Se mig! Om ssjälvkänsla och jakten på bekräftelse av Emma Pihl

tisdag

“And forget not that the earth delights to feel your bare feet and the wind longs to play with your hair.”

Kahlil Gibran

söndag

Kvinnors självdefinition underblåser hypertänkande.

"En av de största och mest bestående personlighetsskillnaderna mellan kvinnor och män är deras sätt att förhålla sig till andra. Kvinnor definierar oftare sig själv utifrån sina relationer.
Kvinnor bygger också upp sociala nätverk som är bredare och djupare än männens. Vi känner fler människor på en djup känslomässig nivå och är mer lyhörda för andras känslor än vad männen är.
Det breda och djupa känslomässiga nätverk som vi kvinnor har gör vårt liv underbart rikt och blir till ett viktigt stöd för oss när vi har det svårt. Tyvärr ger det oss också mer att grubbla över. Sociologen Ron Kessler vid Harvard University har kommit fram till att kvinnor har lättare än män för att bli känslomässigt påverkade av andras traumatiska upplevelser. När en vän eller familjemedlem blir allvarligt sjuk eller skadad eller ställs inför någon annan, ännu värre stressfaktor har kvinnor lättare än män för att känna sig ledsna eller nedstämda och för att oroa sig för dessa människor.
Men något som kanske är änu viktigare är att psykologen Vicki Helgeson vid Carnegie Mellon University har visat att kvinnor har lättare än män för att överskrida gränsen mellan att ha en känslomässig koppling till andra och att vara känslomässigt överengagerade i andra. Kvinnor som överskrider den gränsen grundar i alltför hög grad sin självkänsla och sitt välbefinnande på vad andra anser om dem och på hur deras relationer fungerar.
Detta försätter dem i ett tillstånd av kronisk oro och ängslan för vad minsta förändring i relationera kan betyda. Det leder också till att de i sina försök att glädja andra fattar obetänksamma beslut i livet.

Forskning visar att denna tendens att bli känslomässigt överengagerade i andra bidrar till kroniskt hypertänkande hos kvinnor. "

Ur Women who think too much - how to break free of overthinking and reclaim your life av Susan Nolen-Hoeksema