söndag

Kvinnors självdefinition underblåser hypertänkande.

"En av de största och mest bestående personlighetsskillnaderna mellan kvinnor och män är deras sätt att förhålla sig till andra. Kvinnor definierar oftare sig själv utifrån sina relationer.
Kvinnor bygger också upp sociala nätverk som är bredare och djupare än männens. Vi känner fler människor på en djup känslomässig nivå och är mer lyhörda för andras känslor än vad männen är.
Det breda och djupa känslomässiga nätverk som vi kvinnor har gör vårt liv underbart rikt och blir till ett viktigt stöd för oss när vi har det svårt. Tyvärr ger det oss också mer att grubbla över. Sociologen Ron Kessler vid Harvard University har kommit fram till att kvinnor har lättare än män för att bli känslomässigt påverkade av andras traumatiska upplevelser. När en vän eller familjemedlem blir allvarligt sjuk eller skadad eller ställs inför någon annan, ännu värre stressfaktor har kvinnor lättare än män för att känna sig ledsna eller nedstämda och för att oroa sig för dessa människor.
Men något som kanske är änu viktigare är att psykologen Vicki Helgeson vid Carnegie Mellon University har visat att kvinnor har lättare än män för att överskrida gränsen mellan att ha en känslomässig koppling till andra och att vara känslomässigt överengagerade i andra. Kvinnor som överskrider den gränsen grundar i alltför hög grad sin självkänsla och sitt välbefinnande på vad andra anser om dem och på hur deras relationer fungerar.
Detta försätter dem i ett tillstånd av kronisk oro och ängslan för vad minsta förändring i relationera kan betyda. Det leder också till att de i sina försök att glädja andra fattar obetänksamma beslut i livet.

Forskning visar att denna tendens att bli känslomässigt överengagerade i andra bidrar till kroniskt hypertänkande hos kvinnor. "

Ur Women who think too much - how to break free of overthinking and reclaim your life av Susan Nolen-Hoeksema

Inga kommentarer: